Zámek BERTHOLD KUNICE

První zmínka o panském sídle ve Vidovicích je z přelomu 14. a 15. st. Vlastníkem byl tehdy šlechtický (zemanský) rod s přídomkem „z Vidovic“. Prvním z nich je jmenován jakýsi Bohuněk, o nemž písmo hovoří v r. 1388. Zmíněné sídlo však zřejmě během II. pol. 15.st. zaniklo, možná důsledkem událostí v průběhu husitské revoluce.V 17.st. náležela ves Vidovice s poplužním dvorem ke statku Velké Popovice. Od r. 1808, kdy je Marie Anna Hartmannová odprodala, náležely pak ke statku Chlum. Roku 1812 se vlastníkem zemskodeskového statku Chlum u Virlova (Gut Chlum sammt Widowitz) stává zemský advokát z Prahy JUDr. et PhDr. Jan Filip Brzorád, který si vzal Eleanoru Holanovou z Unhoště.

 Více o historii i současnosti zámku BERTHOLD v Kunicích se dozvíte na http://www.kunice.eu/zamek/historie.php

V těchto dnech se součástí rekonstrukce zámku i přilehlého parku stala výsadba 80 lip. Každá lípa má svého "majitele", svého pomyslného sponzora. AGA se dnes, tj. 5. listopadu 2007 stala majitelem jedné z těchto lip.

  Zámeček Berthold  Zámeček Berthold

Rychlé odkazy